สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

รับรถมอเตอร์ไซค์อายุถึง 5 ปี รายได้เริ่มต้น 8,000 บาทก็กู้ได้ รถยังใช้ได้ตามปกติ

รถคุณขอสินเชื่อได้เท่าไหร่

รายละเอียด คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

Car4Cash แบบโอนเล่ม

  * อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 3.35%-4.5%

  ประเมินวงเงิน

  4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ

  1. สมัครง่ายได้ทุกที่

  2. นัดรับเอกสาร

  3. รอแจ้งผลอนุมัติ

  4. รอรับเงิน

  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีมอเตอร์ไซค์* เป็นของตนเอง
  • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ** ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
  • * มอเตอร์ไซค์ หมายถึง เครื่องยนต์น้อยกว่า 250 ซีซีลงมา หรือ 250 ซีซีขึ้นไปแต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท

   ** ชาวต่างชาติ สามารถขอสินเชื่อ คาร์ ฟอ แคช ได้เท่านั้น

  เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
  2. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  3. สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
  4. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
  ขอสินเชื่อ

  กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์

  ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช