ตกแต่งบ้าน ด้วย คาร์ ฟอร์ แคช

สิ่งที่เราควรเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจขอสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช เพื่อตกแต่งบ้าน คืออัตราดอกเบี้ย หลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลาในการผ่อน ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเราต้องการดอกเบี้ยถูก หลักทรัพย์ค้ำประกันที่มีความเสี่ยงน้อย และระยะเวลาผ่อนโดนใจเราที่สุด

เปรียบเทียบรายละเอียดสินเชื่อ Car4Cash กับสินเชื่อส่วนบุคคล

คาร์ ฟอร์ แคช

สินเชื่อบุคคล

ดอกเบี้ย (ต่อปี)
ดอกเบี้ย (ต่อปี)
คงที่เริ่มต้น 3.18%*
ดอกเบี้ย (ต่อปี)
16% – 28%
ยอดสินเชื่อที่ได้รับ
ยอดสินเชื่อที่ได้รับ

100%

ของราคาประเมินรถ

ยอดสินเชื่อที่ได้รับ

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

หลักทรัพย์ค้ำประกัน
หลักทรัพย์ค้ำประกัน

นำรถมาขอสินเชื่อ

แต่ใช้รถได้ตามปกติ

หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องค้ำ
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12-84 เดือน
ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12-60 เดือน

* เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 6.04% - 15.00% ต่อปี

อยากรู้ว่ารถของคุณขอสินเชื่อได้เท่าไหร่

เพียงพอต่อการปรับปรุงบ้านของคุณไหม

หรือต้องการวงเงินเพิ่มเติมเผื่องบบานปลาย

 คลิกเลย