สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ รับรถมอเตอร์ไซค์อายุถึง 5 ปี รายได้เริ่มต้น 8,000 บาทก็กู้ได้ รถยังใช้ได้ตามปกติ

รถคุณขอสินเชื่อได้เท่าไหร่

รายละเอียด คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

Car4Cash แบบโอนเล่ม

 • คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
 • ผ่อนดอกเบี้ยแบบ คงที่
 • ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 1.85%-2.5%* ต่อเดือน
 • เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 36 เดือน

* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 3.35%-4.5%

ประเมินวงเงิน

4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ

1. สมัครง่ายได้ทุกที่

2. นัดรับเอกสาร

3. รอแจ้งผลอนุมัติ

4. รอรับเงิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีมอเตอร์ไซค์* เป็นของตนเอง
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ** ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • * มอเตอร์ไซค์ หมายถึง เครื่องยนต์น้อยกว่า 250 ซีซีลงมา หรือ 250 ซีซีขึ้นไปแต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท

  ** ชาวต่างชาติ สามารถขอสินเชื่อ คาร์ ฟอ แคช ได้เท่านั้น

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • 1. บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
 • 3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

 • 4. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • 5. สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • 6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
ขอสินเชื่อ

กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช