สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์ ได้วงเงินเต็มตามราคาประเมิน 100% ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน ผ่อนสบายถึง 84 เดือน

รถคุณขอสินเชื่อได้เท่าไหร่

สินเชื่อแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

Car4Cash แบบโอนทะเบียน

 • คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
 • ผ่อนดอกเบี้ยแบบ คงที่
 • ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.18%**–15%* ต่อปี
 • เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน

Car4Cash โปะ แบบไม่โอนทะเบียน

 • คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
 • ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
 • ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 12%–18% ต่อปี
 • เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน

* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.2%-27.69%


**
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน หรือ 3.18% ต่อปี

ประเมินวงเงิน

4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ

1. สมัครง่ายได้ทุกที่

2. นัดรับเอกสาร

3. รอแจ้งผลอนุมัติ

4. รอรับเงิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีรถยนต์ เป็นของตนเอง
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • * ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • 1. บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • 3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

 • 4. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • 5. สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • 6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
ขอสินเชื่อ

กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ