เคล็ดลับบริหารหนี้ให้จบได้เร็ว

เคล็ดลับบริหารหนี้อย่างไรให้จบเร็ว

15 ธันวาคม 2565

เมื่อเผชิญกับหนี้สินรุมเร้า การบริหารหนี้ให้หมดเร็วที่สุด คือทางออกที่ทำการเงินมีสภาพคล่องมากขึ้น ทำให้ประวัติการเงินมีความน่าเชื่อถือ พร้อมส่งผลถึงผลสภาพจิตใจ ร่างกาย และความสุขในชีวิตอีกด้วย

กรุงศรี ออโต้ มีเคล็ดลับในการบริหารหนี้อย่างไรให้จบเร็ว พร้อมประหยัดค่างวดและดอกเบี้ยได้เกือบครึ่ง พร้อมวางแผนให้เห็นภาพรวมการชำระหนี้ และเริ่มเดินหน้าปลดหนี้ให้เร็วที่สุด เพราะทุกยอดเงินที่ลดลงไปจะเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าต่อ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

เคล็ดลับบริหารหนี้อย่างไรให้จบเร็ว

1. วิเคราะห์หนี้ และจัดลำดับการชำระหนี้

เริ่มต้นด้วยการลิสต์ข้อมูลรายการหนี้ทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็น ยอดหนี้คงเหลือ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระหนี้ วันที่คาดว่าจะชำระได้หมด ให้ลิสต์รายการทั้งหมดทำเป็นตารางเพื่อดูเลยว่าเราเหลือหนี้ทั้งหมดเท่าไร และต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรกว่าจะชำระหมด จากนั้นทำการวิเคราะห์ดูว่าหนี้ก้อนไหนที่ควรเร่งชำระก่อน ให้เน้นปลดหนี้ทีละรายการเพื่อให้ดอกเบี้ยหมดเร็วที่สุด ซึ่งควรจัดลำดับการชำระหนี้ดังนี้

  • ชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดให้หมดก่อน เพื่อเป็นการประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุด เช่น พวกหนี้บัตรเครดิตที่จะคิดดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อย ๆ หากเราจ่ายแค่ขั้นต่ำ
  • ชำระหนี้ที่เหลือน้อยที่สุดให้หมดก่อน เพื่อกำจัดรายการให้เหลือน้อยลง และเหลือที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรายการนั้นไปชำระหนี้ก้อนอื่นต่อ

2. ประเมินสินทรัพย์ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย และเริ่มวางแผนการเงิน

ขั้นต่อมาคือการดูความสามารถในการชำระหนี้ของเรา ด้วยการรวบรวมรายการสินทรัพย์ทั้งหมดของเรา ทั้งอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ การลงทุน หรือเงินสด เพื่อดูว่าเรามีสินทรัพย์ในมือเท่าไร และนำมาหักลบหนี้สินทั้งหมด

เพื่อดูว่าถ้าหากเราต้องการใช้สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อยื่นขอสินเชื่อ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ ก็ควรเลือกว่าจะขายทรัพย์สินไหนอะไรก่อนหลัง และจะตัดหนี้ได้มากน้อยอย่างไร

รวมถึงทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายเดือนด้วย เพื่อดูว่าในแต่ละเดือนเรามีรายรับและรายจ่ายเท่าไร ดูรายจ่ายที่จำเป็น และรายจ่ายที่สามารถตัดออกได้ เพื่อตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออก หรือเพิ่มรายรับส่วนไหนได้บ้าง เพื่อสามารถนำเงินไปชำระหนี้ต่อเดือนได้มากขึ้น

3. ชำระหนี้ให้ตรงเวลา เลี่ยงการจ่ายขั้นต่ำ

หลังจากวางแผนการเงิน และการทำบัญชีเรียบร้อยแล้ว สิ่งถัดมาที่ควรทำคือการชำระหนี้ให้ตรงเวลา ตามลำดับ มีวินัยในการชำระหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถามหรือดอกเบี้ย และถ้ามีประวัติชำระหนี้ที่ดีก็อาจได้รับสิทธิพิเศษ เช่น การพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยได้ หรือ การผ่อนผันชำระหนี้ที่จะมีการหยุดคิดดอกเบี้ยในช่วงที่เราไม่ได้จ่าย เผื่อเวลาที่ฉุกเฉินไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ในช่วงนั้นจริง ๆ

และที่สำคัญคือ เลี่ยงการจ่ายหนี้ขั้นต่ำของหนี้บัตรเครดิต เนื่องจากธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากทั้งเงินต้นทั้งหมด และเงินคงเหลือจากที่เราจ่ายขั้นต่ำไปเป็นรายวัน จะไม่ได้ทำให้หนี้ลดลงเลย บางทีเหมือนผ่อนจ่ายแค่ดอกเบี้ย ทำให้ยอดรวมไม่ลดแถมยังบานปลายจนอาจทำให้จ่ายไม่ไหวได้

4. หาตัวช่วยอื่น ๆ

หากประเมินแล้วพบว่าหนี้ทั้งหมดที่เรามีนั้นมากเกินกว่าสินทรัพย์หรือกำลังที่จะชำระได้ทั้งหมดในเวลาที่กำหนด ควรเริ่มมองหาตัวช่วยอื่น ๆ จากสถาบันการเงิน เช่น การพิจารณาสินเชื่อแบบระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลง ค่าผ่อนต่องวดไม่เกินกำลังจนเกินไป รวมไปถึงการรวมหนี้และรีไฟแนนซ์

ประหยัดค่างวดได้เกือบครึ่ง ลดดอกเบี้ยได้อีกก้อนด้วยการ “รวมหนี้”

การรวมหนี้เป็นก้อนเดียวหรือการรีไฟแนนซ์ คือการเอาหนี้ทั้งหมดที่เรามีมารวมไว้เป็นก้อนเดียว เพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่มีวงเงินครอบคลุมหนี้ทั้งหมด เพื่อเอามาปิดหนี้เหล่านั้นในคราวเดียว และมาผ่อนชำระสินเชื่อก้อนใหม่นี้แทน เป็นการผ่อนรายงวดกับสถาบันการเงินที่เดียว ทำให้เราได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง

ประหยัดค่างวด ลดดอกเบี้ย

ยกตัวอย่างเช่น เรามีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 150,000 บาท ดอกเบี้ย 23% ต่อปี ระยะเวลา 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 4,229 บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดถึง 103,714 บาท

และถ้ามีหนี้บัตรเครดิตก้อนใหญ่ค้างมาอีก 150,000 บาทที่ต้องจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท ที่ดอกเบี้ย 16% ต่อปีกำลังวิ่งไปเรื่อย ๆ

เท่ากับเดือนหนึ่งต้องจ่ายค่างวดราว 19,229 บาทเลยทีเดียว รวมถึงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอัตราสูงลิ่ว

แต่ถ้าเรารวมหนี้เป็นก้อนเดียวด้วย วงเงิน 300,000 บาท ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ระยะเวลา 4 ปี จากที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งเงินกู้ 23% และบัตรเครดิต 16 % เหลือจ่ายแค่ดอกเบี้ยแค่ 15% และผ่อนต่อเดือนเหลือเพียงแค่ 8,349 บาทเท่านั้น ปิดจบหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยสูงได้ และได้สภาพคล่องคืนมา

“รวมหนี้” ดีอย่างไร?

  • ดอกเบี้ย % ที่ต่ำลง เพราะจากเดิมที่เราต้องเสียดอกเบี้ยหลาย ๆ ก้อน ให้เจ้าหนี้หลาย ๆ ที่ ทั้งหนี้บัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยทบต้น หรือหนี้นอกระบบดอกเบี้ยแสนแพง เราสามารถเอาเงินก้อนใหม่นี้ไปปิดหนี้ทั้งหมด และมาจ่ายดอกเบี้ยให้สถาบันการเงินเพียงที่เดียวได้

*แต่ต้องเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยให้ดีกว่าว่าถูกลงกว่าของเดิมจริงหรือไม่ และมีวินัยในการทำตามแผนชำระเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่โดยปรับจากการผิดนัดชำระ

  • บริหารจัดการหนี้ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องจัดการจ่ายหนี้เองหลาย ๆ ก้อน และคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากหลาย ๆ ที่ ไม่ต้องปวดหัวว่าจะจ่ายก้อนไหนก่อนดี และไม่ต้องเจอกับการทวงถามจากหลาย ๆ แห่ง
  • มีระยะเวลาผ่อนชำระที่แน่นอน ตามที่ตกลงกับแต่ละสถาบันการเงิน ทำให้วางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น

ใครกำลังมองหาตัวช่วยเงินก้อนช่วยรวมหนี้เป็นก้อนเดียว จัดการหนี้ได้ง่ายขึ้น ได้เงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ไปปิดหนี้ทั้งหมดมาผ่อนก้อนเดียวแบบสบาย ๆ ปิดหนี้ทั้งหมดได้ ไม่เจอดอกเบี้ยบานปลาย ลองมารีไฟแนนซ์รถ ที่ คาร์ ฟอร์ แคช ที่ให้เงินก้อนไปโปะหนี้เก่าสบาย ๆ

หรือหากสนใจแบบที่มีเงินสำรองให้ด้วย ลองดู คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ ที่ให้คุณได้เคลียร์หนี้จากเงินก้อนแรก แถมยังมีเงินสำรองอีกก้อนเผิ่อยามฉุกเฉิน ที่ไม่เบิกก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมใด ๆ และหากเบิก ก็ยังจ่ายค่างวดเท่าเดิมแค่ขยายงวดออกไป โดยวงเงินที่ได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินต้นที่คืนกลับเมื่อคุณจ่ายค่างวดในแต่ละเดือน

คาร์ ฟอร์ แคช อยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์
ประเมินวงเงินและสมัครสินเชื่อรถยนต์ หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์กับคาร์ ฟอร์ แคช ออนไลน์ได้เลย คลิก

หมายเหตุ: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว