car4cash-promotion-gift vouchers

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์ / มอเตอร์ไซค์

ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงศรี ออโต้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 63 – 31 ต.ค. 63 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 16 พ.ย. 63 ได้รับสิทธิ์เลือกรับของกำนัล 1 รางวัล มูลค่า 500 บาทสำหรับรถบิ๊กไบค์ และ 200 บาทสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ จาก 3 หมวดใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้

หมวดของกำนัล 3 หมวด
(เลือกได้ 1 หมวด จาก 3 หมวด)
ประเภทจักรยานยนต์
Big bike Motorcycle
1. หมวดไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง
E Coupon Super Sports
500*

*Coupon 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,500 บาทขึ้นไป/ 1 ใบเสร็จ

200**

**Coupon 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ

2. หมวดจับจ่าย ซื้อของเข้าบ้าน
E Voucher Tesco Lotus
  • E Voucher มูลค่า 100 บาท จำนวน 5 โค้ดสำหรับรถ Big Bike
  • E Voucher มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 โค้ดสำหรับรถ Motorcycle
500 200
3. หมวดอาหาร
Gift Voucher KFC
  • Gift Voucher มูลค่า 100 บาท จำนวน 5 โค้ดสำหรับรถ Big Bike
  • Gift Voucher มูลค่า 100 บาท จำนวน 2 โค้ดสำหรับรถ Motorcycle
500 200