คาร์ ฟอร์ แคช มอบทุนการศึกษา

คาร์ ฟอร์ แคช มอบทุนการศึกษาให้น้องร่วมสู้โควิด-19

ฮีโร่ลูกน้อย อุ่นใจรับเปิดเทอม

เพียงแชร์เรื่องราวของความฝันเรื่องการศึกษาของลูกน้อยของคุณ และความประทับใจกับ คาร์ ฟอร์ แคช เพื่อประกวดชิงรับทุนการศึกษา 10,000 บาทจำนวน 30 ทุน รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

กติการ่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

  • เขียนข้อความหัวข้อ “ฮีโร่ลูกน้อย อุ่นใจรับเปิดเทอม” ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร
  • ส่งข้อความมาที่ กรุงศรี ออโต้ ทุกสาขา หรือ ทาง LINE Official Account ‘คาร์ ฟอร์ แคช’ ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. 63 – 31 ก.ค. 63
  • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 ส.ค. 63 ผ่านทาง www.car4cash.com LINE Official Account ‘คาร์ ฟอร์ แคช’ และ Facebook Page ‘Krungsri Auto’ ส่งมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ชนะภายใน 15 ก.ย. 63

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

  • ผู้ส่งข้อความประกวดต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ทำสัญญาขอสินเชื่อและเป็นเลขที่สัญญา ในช่วงระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. 63 – 31 ก.ค. 63
  • ผู้ส่งข้อความประกวดต้องมีบุตรที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับปริญญาตรี
ผู้ชนะจะต้องแสดงหลักฐานการรับทุนการศึกษา ดังนี้
  • หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันเป็น บิดา-มารดา และบุตร หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย สูติบัตร/บัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของบุตร และบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
  • หลักฐานทางการศึกษาของบุตร ได้แก่ ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน
  • ข้อความที่ได้รับเลือกจะได้รับการเผยแพร่ข้อความผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของ คาร์ ฟอร์ แคช
  • พนักงานและครอบครัวธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ บมจ. อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
  • คำตัดสินของผู้ให้บริการสินเชื่อถือเป็นที่สุด
ส่งข้อความได้ที่นี่
กรอกรายละเอียดผ่านทางช่องทางออนไลน์

กรุงศรีออโต้ ทุกสาขา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่