สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รับ B-Quik e-Coupon มูลค่า 500 บาท

พิเศษ! สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รับ B-Quik e-Coupon มูลค่า 500 บาท

รับ B-Quik e-Coupon มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ผ่านช่องทาง B-Quik

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช, กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ (รถยนต์), กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช และ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ (มอเตอร์ไซค์ / บิ๊ก ไบค์)
เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่สมัครผ่านช่องทาง B-Quik ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 ธันวาคม 2567 และได้รับอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา และรับรถภายใน 31 มกราคม 2568
ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ B-Quik e-Coupon มูลค่า 500 บาท/สัญญา* ภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 ผ่าน โก บาย กรุงศรี ออโต้ แอปพลิเคชัน

'กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว'
*เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด