logo

คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อเพื่อคนมีรถ อยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์มายาวนาน ฉลอง 20 ปี

สำหรับลูกค้า Krungsri Prime มอบบัตรโลตัสมูลค่า 1,000 บาท ให้กับลูกค้า Krungsri Prime ที่สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช หรือ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ หรือ คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 และได้รับอนุมัติเป็นสัญญาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

คาร์ ฟอร์ แคช มีผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนมีรถมากถึง 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำ เริ่มต้นเพียง 0.27%* ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำ
เริ่มต้นเพียง 0.27%* ต่อเดือน
รับเงินไวใน 1 วัน* จ่ายโปะได้ตามสภาพคล่อง
รับเงินไวใน 1 วัน* จ่ายโปะได้ตามสภาพคล่อง
พร้อมใช้ ให้คุณรับเงิน 2 ก้อน พร้อมเบิกง่ายผ่านไลน์
พร้อมใช้ ให้คุณรับเงิน 2 ก้อน
พร้อมเบิกง่ายผ่านไลน์

*หมายเหตุ : ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียน ของรถ รวมถึงรายได้ และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

*เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

ขอสินเชื่อ