ขนาดตัวอักษร : A A A

เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์อย่านิ่งดูดาย ขับไป คาร์ ฟอร์ แคช 1

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ พร้อมช่วยทุกคนที่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

รถมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ก็มารับข้อเสนอดีๆ จาก คาร์ ฟอร์ แคช ได้แล้วนะ
1.ให้บริการทั้งรถมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์
2. ช่องการติดต่อหลากหลายกับ 52 สาขากรุงศรี ออโต้ทั่วประเทศ ที่ www.krungsriauto.com/auto/efrom.html
หรือผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์
3. วงเงินประเมินสูง 100%
4. รถมอเตอร์ไซค์ ผ่อนสบาย 36 เดือน และบิ๊กไบค์ผ่อนสบาย 48 เดือน
5. ดอกเบี้ย
- รถบิ๊กไบค์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.39% ต่อเดือน1
- รถมอเตอร์ไซค์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.85% ต่อเดือน (รถปี 2019)

1อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำต่อเดือน คำนวนจากดอกเบี้ย 4.50 % ต่อปี
 


 
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์
2. เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพที่สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ และสามารถตรวจสอบได้
3. อายุงาน และรายได้ต่อเดือน

  •  สำหรับรถบิ๊กไบค์ (รถจักรยานยนต์ขนาด 250 CC และราคาขายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป)มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และรายได้รวมของผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 15,000  บาท/เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่างวดต่อเดือน
  • สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (รถจักรยานยนต์ขนาดความจุน้อยกว่า 250CC. ลงมา หรือตั้งแต่ 250CC. ขึ้นไป แต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท) มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และรายได้รวมของผู้สมัครต้องไม่น้อยกว่า 8,000 บาท/เดือน หรือไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่างวดต่อเดือน


เอกสารประกอบการสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ชุด
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (เพื่อโอนเงิน กรณีสินเชื่อได้รับการอนุมัติ)
5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

หมายเหตุ 
เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

โปรโมชั่นอื่นๆ
ให้ทุกการแนะนำคือรางวัลพิเศษ เพียงแนะนำเพื่อนมาสมัคร104ให้ทุกการแนะนำคือรางวัลพิเศษ เพียงแนะนำเพื่อนมาสมัครให้ทุกการแนะนำคือรางวัลพิเศษ เพียงแนะนำเพื่อนสมัครคาร์ ฟอร์ แคช หรือ กรุงศรี รถบ้าน
ขับมา คาร์ ฟอร์ แคช รับเงินก้อน ผ่อนยาวกว่าเคย2Kขับมา คาร์ ฟอร์ แคช รับเงินก้อน ผ่อนยาวกว่าเคยขับมา คาร์ ฟอร์ แคช รับเงินก้อน ผ่อนยาวกว่าเคย
เกิดเป็นรถอย่านิ่งดูดาย ขับมา คาร์ ฟอร์ แคช0เกิดเป็นรถอย่านิ่งดูดาย ขับมา คาร์ ฟอร์ แคชเกิดเป็นรถอย่านิ่งดูดาย ขับรถมา คาร์ ฟอร์ แคช