ขนาดตัวอักษร : A A A

คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย ใช้แค่สลิปเงินเดือน 155

แค่มีสลิปเงินเดือนก็รู้ผลอนุมัติไวกว่าใคร

พนักงานประจำใช้เพียงสลิปเงินเดือน* ก็ทราบผลอนุมัติใน 1 วัน**

คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นพนักงานประจำที่มีสลิปเงินเดือน และทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
เอกสารการสมัครสำหรับพนักงานเงินเดือน
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
3. สลิบเงินเดือนเดือนล่าสุด (นับวันที่ยื่นเอกสารการสมัคร) 
4. แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
5. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า (บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยารับเงินไวภายใน 1 วันทำการ หลังการโอนเล่ม ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
6. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
 
หมายเหตุ
*สลิปเงิน
เดือนล่าสุดเป็นเอกสารแสดงรายได้
**นับจากวันที่เอกสารครบ
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
  
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
โปรโมชั่นอื่นๆ
มีรถ มีทุน ไปได้อีก ง่าย ๆ ไม่ง้อแผนธุรกิจ445มีรถ มีทุน ไปได้อีก ง่าย ๆ ไม่ง้อแผนธุรกิจธุรกิจรุดหน้า แค่สตาร์ทรถมา คาร์ ฟอร์ แคช