ขนาดตัวอักษร : A A A

แค่เพื่อนสมัคร ก็ได้ฟรีง่าย ๆ 24

Add Friend
 

ลูกค้า กรุงศรี ออโต้ แค่ชวนเพื่อนมาสมัคร คาร์ ฟอร์ แคช รับฟรีกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 2,900 บาท

ชวนกันไปสมัครได้ที่ กรุงศรี ออโต้ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ต.ค. 61 – 30 ธ.ค. 61

รายละเอียดเงื่อนไข

  • ผู้แนะนำที่เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถกับ กรุงศรี ออโต้ เท่านั้น*
  • ผู้ที่ถูกแนะนำต้องได้รับการอนุมัติวงเงินและทำสัญญา ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561
  • ผู้แนะนำสามารถแนะนำได้โดยไม่จำกัดจำนวนและจะได้รับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบต่อราย (ตามจำนวนรายที่ได้รับการอนุมัติและทำสัญญา)
  • ธนาคารฯ จะจัดส่งกระเป๋าเดินทางให้แก่ผู้แนะนำภายใน 90 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากสินเชื่อของผู้ที่ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและทำสัญญาแล้ว
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกแนะนำ
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงาน กรุงศรี ออโต้ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการ Member Gets  Member
  • สมัครได้ที่ กรุงศรี ออโต้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-740-7400

*ลูกค้า กรุงศรี ออโต้ หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ยังมีสถานะบัญชีในปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าที่ปิดบัญชีไปแล้ว
 
ชวนเพื่อนมาลองประเมินสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช กันก่อน

 
เพียงคุณมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี ก็สามารถขอสินเชื่อรถยนต์กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 65 ปี ณ วันทำสัญญา
2. ผู้สมัครต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
3. ชาวต่างชาติ ต้องยื่นเอกสารหนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 3 เดือน
 
เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับบุคคลธรรมดา
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 
สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองของนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
2. ภพ. 20
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนามขอสินเชื่อ
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
6. งบการเงินฉบับล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
7. รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล)
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
9. แผนที่ที่ตั้งนิติบุคคล
 

{JxUPqTthiV.png}

โปรโมชั่นอื่นๆ
ซิมเน็ตฟรี โทรฟรีไม่อั้น เมื่อสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ออนไลน์139ซิมเน็ตฟรี โทรฟรีไม่อั้น เมื่อสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ออนไลน์ซิมเน็ตฟรี โทรฟรีไม่อั้น เมื่อสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ผ่านช่องทางออนไลน์
มีรถ มีทุน ไปได้อีก ง่าย ๆ ไม่ง้อแผนธุรกิจ436มีรถ มีทุน ไปได้อีก ง่าย ๆ ไม่ง้อแผนธุรกิจธุรกิจรุดหน้า แค่สตาร์ทรถมา คาร์ ฟอร์ แคช
คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย ใช้แค่สลิปเงินเดือน112คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย ใช้แค่สลิปเงินเดือนคาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย ใช้แค่สลิปเงินเดือน
ต่อประกันกับ กรุงศรี ออโต้ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คุ้มครอง สุดคุ้ม21ต่อประกันกับ กรุงศรี ออโต้ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คุ้มครอง สุดคุ้มต่อประกันกับ กรุงศรี ออโต้ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คุ้มครอง สุดคุ้ม