ขนาดตัวอักษร : A A A

มีรถ มีทุน ไปได้อีก ง่าย ๆ ไม่ง้อแผนธุรกิจ 436พิเศษ!! เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี ซิม คาร์ ฟอร์ แคช อินเตอร์เน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย เอไอเอส ให้ใช้ฟรีนาน 1 ปี มูลค่า 1,926 บาท*

  • ไม่ใช้แผนธุกิจในการขอสินเชื่อให้ยุ่งยาก
  • กิจการแค่ 1 ปีก็กู้ได้
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องบัญชี คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมประเมินรายได้ให้คุณถึงที่
  • กู้ได้ทั้งมีทะเบียนการค้าและไม่มีทะเบียนการค้า
  • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
  • ผ่อนสบายสูงสุด 72 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน หรือ 3.18%ต่อปี


คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ขอสมัครจะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
- ผู้ขอสมัครมีกิจการที่สามารถตรวจสอบการมีอยู่จริงและพิสูจน์ได้
- มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
- ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
- สามารถกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

*เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ซิม คาร์ ฟอร์ แคช
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น
2. ลูกค้าจะได้รับซิมระบบเติมเงินของเครือข่ายเอไอเอส เล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไม่อั้นด้วยความเร็วคงที่ 1 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) และ โทรฟรีในเครือข่าย เอไอเอส ตลอด 24 ชั่วโมง จำกัดครั้งละ 1 ชั่วโมง นาน 12 เดือน มูลค่า 1,926 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2561 - 31 ธันวาคม 2561และได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายใน 15 มกราคม 2562
3. หลังจากได้รับซิม ลูกค้าต้องเปิดใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บนซองซิมการ์ด และ ทำการลงทะเบียนซิมดังกล่าวตามขั้นตอนปกติของทาง เอไอเอส สอบถามขั้นตอนการลงทะเบียน โทร.1175
4. ลูกค้าสามารถใช้งานตามสิทธ์ในแพคเกจดังกล่าวได้นาน 12 เดือน นับตั้งแต่วันลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก โดยไม่ต้องเติมเงินอีกจนกว่าจะใช้สิทธิ์ครบ 12 เดือน
5. การเปลี่ยนแปลงแพคเกจของซิมการ์ดสามารถทำได้หลังใช้งานจนครบ 12 เดือน หากลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงก่อนครบกำหนด 12 เดือน จะไม่สามารถกลับมาใช้แพคเกจเดิมได้อีก
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนอของรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านหลายช่องทาง
7. ธนาคารฯจะจัดส่งซิม ภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว
8. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-740-7400

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
7. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
2. ภพ.20
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
7. รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดย ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล)
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สะดวกกับช่องทางการชำระเงินผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
- หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)
- เทส โก้ โลตัส
- 7-Eleven
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ที่ทำการไปรษณีย์
- CenPay

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์  ฟอร์  แคช
ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.18% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,201 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
• (300,000 x 3.18% x 5) = 47,700

2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
[(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด
• [(300,000 x 3.18% x 5) + 300,000] / 60 x 1.07 = 6,201

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

โปรโมชั่นอื่นๆ
ต่อประกันกับ กรุงศรี ออโต้ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คุ้มครอง สุดคุ้ม21ต่อประกันกับ กรุงศรี ออโต้ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คุ้มครอง สุดคุ้มต่อประกันกับ กรุงศรี ออโต้ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คุ้มครอง สุดคุ้ม
แค่เพื่อนสมัคร ก็ได้ฟรีง่าย ๆ24แค่เพื่อนสมัคร ก็ได้ฟรีง่าย ๆแค่เพื่อนสมัคร ก็ได้ฟรีง่าย ๆ เพียงชวนเพื่อนมาสมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช
ซิมเน็ตฟรี โทรฟรีไม่อั้น เมื่อสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ออนไลน์139ซิมเน็ตฟรี โทรฟรีไม่อั้น เมื่อสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ออนไลน์ซิมเน็ตฟรี โทรฟรีไม่อั้น เมื่อสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ผ่านช่องทางออนไลน์
คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย ใช้แค่สลิปเงินเดือน112คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย ใช้แค่สลิปเงินเดือนคาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย ใช้แค่สลิปเงินเดือน