ขนาดตัวอักษร : A A A

ซิมเน็ตฟรี โทรฟรีไม่อั้น เมื่อสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ออนไลน์ 139


พิเศษ!! เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี ซิม คาร์ ฟอร์ แคช อินเตอร์เน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย เอไอเอส ให้ใช้ฟรีนาน 1 ปี มูลค่า 1,926 บาท*
 

ข้อเสนอดีๆ จาก คาร์ ฟอร์ แคช
  • ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน หรือ 3.18%ต่อปี
  • ผ่อนสบายสูงสุด 72 เดือน
  • รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ (เมื่อเอกสารครบถ้วน)
  • รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
  • สะดวกกับ บริการ ‘คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่’ ที่ให้บริการถึงบ้าน


 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ขอสมัครจะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
- ผู้ขอสมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
- ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
- สามารถกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

*เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ซิม คาร์ ฟอร์ แคช
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช ผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น
2. ลูกค้าจะได้รับซิมระบบเติมเงินของเครือข่ายเอไอเอส เล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไม่อั้นด้วยความเร็วคงที่ 1 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) และ โทรฟรีในเครือข่าย เอไอเอส ตลอด 24 ชั่วโมง จำกัดครั้งละ 1 ชั่วโมง นาน 12 เดือน มูลค่า 1,926 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2561 - 31 ธันวาคม 2561และได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายใน 15 มกราคม 2562
3. หลังจากได้รับซิม ลูกค้าต้องเปิดใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บนซองซิมการ์ด และ ทำการลงทะเบียนซิมดังกล่าวตามขั้นตอนปกติของทาง เอไอเอส สอบถามขั้นตอนการลงทะเบียน โทร.1175
4. ลูกค้าสามารถใช้งานตามสิทธ์ในแพคเกจดังกล่าวได้นาน 12 เดือน นับตั้งแต่วันลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก โดยไม่ต้องเติมเงินอีกจนกว่าจะใช้สิทธิ์ครบ 12 เดือน
5. การเปลี่ยนแปลงแพคเกจของซิมการ์ดสามารถทำได้หลังใช้งานจนครบ 12 เดือน หากลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงก่อนครบกำหนด 12 เดือน จะไม่สามารถกลับมาใช้แพคเกจเดิมได้อีก
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนอของรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านหลายช่องทาง
7. ธนาคารฯจะจัดส่งซิม ภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว
8. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-740-7400

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
7. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
2. ภพ.20
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
7. รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดย ผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล)
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สะดวกกับช่องทางการชำระเงินผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
- หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)
- เทส โก้ โลตัส
- 7-Eleven
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ที่ทำการไปรษณีย์
- CenPay

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์  ฟอร์  แคช
ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.18% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,201 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
• (300,000 x 3.18% x 5) = 47,700

2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
[(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด
• [(300,000 x 3.18% x 5) + 300,000] / 60 x 1.07 = 6,201

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

โปรโมชั่นอื่นๆ
คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย ใช้แค่สลิปเงินเดือน112คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย ใช้แค่สลิปเงินเดือนคาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่าย ใช้แค่สลิปเงินเดือน
แค่เพื่อนสมัคร ก็ได้ฟรีง่าย ๆ24แค่เพื่อนสมัคร ก็ได้ฟรีง่าย ๆแค่เพื่อนสมัคร ก็ได้ฟรีง่าย ๆ เพียงชวนเพื่อนมาสมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช
มีรถ มีทุน ไปได้อีก ง่าย ๆ ไม่ง้อแผนธุรกิจ436มีรถ มีทุน ไปได้อีก ง่าย ๆ ไม่ง้อแผนธุรกิจธุรกิจรุดหน้า แค่สตาร์ทรถมา คาร์ ฟอร์ แคช
ต่อประกันกับ กรุงศรี ออโต้ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คุ้มครอง สุดคุ้ม21ต่อประกันกับ กรุงศรี ออโต้ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คุ้มครอง สุดคุ้มต่อประกันกับ กรุงศรี ออโต้ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ คุ้มครอง สุดคุ้ม