ขนาดตัวอักษร : A A A

สารพัดคำถามการขอสินเชื่อ ที่นี่มีทางออก! 12ขอสินเชื่อต้องทำไง เตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เครดิตบูโร VS แบล็คลิสต์ คืออะไร​? มาทำความเข้าใจกันเลย
     เริ่มต้นมารู้กันก่อนดีกว่าว่าสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไง เครดิตบูโร คือรายงานข้อมูลเครดิตของเรา เช่น ถ้าเราผ่อนบ้าน รถยนต์ หรือบัตรเครดิต จะต้องมีการเซ็นยืนยัน เพื่อให้สถาบันการเงินหรือธนาคารตรวจสอบได้ว่าเรามีความสามารถเพียงพอในการกู้ และผ่อนชำระหรือไม่ และข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บริษัทมีหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวของข้อมูลเครดิตแต่ละคน หรือแต่ละบริษัทว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร เป็นการสรุปข้อมูลสินเชื่อ ซึ่งจะมีการรายงานสถานะสินเชื่อตั้งแต่ 30-120 วัน หรือตามระยะเวลาที่ชำระหนี้หรือคงค้าง หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้ รายงานข้อมูลเครดิตก็จะมีความผิดปกติ ซึ่งไม่ดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็จะเห็นถึงรายงานความผิดปกตินี้ และไม่กล้าให้สินเชื่อกับเรา ทำให้ไม่สามารถยื่นขอที่ใด ๆ ได้อีก หากไม่ชำระบัญชีให้หมดก่อน เป็นที่มาของคำว่าแบล็คลิสต์นั้นเอง
     การตรวจสอบข้อมูลเเบล๊คลิสต์ เมื่อรู้ตัวว่าเคยติดแบล๊คลิสต์ และได้มีการปลดชำระหนี้หมดไปนานแล้ว เเต่ไม่ทราบสถานะของตัวเอง เราสามารถเช็คข้อมูลในส่วนนี้ได้ง่าย ๆ เพียงไปที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กรอกแบบฟอร์มคำขอ และยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานประกอบคำขอ ณ.ที่ทำการของบริษัท

รถยังไม่ปลอดภาระ ขอสินเชื่อได้ไหม?
     ในส่วนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัย ซึ่งต้องขอบอกว่าคนที่กำลังผ่อนรถอยู่ และยังติดภาระกับไฟแนนซ์นั้น จะไม่สามารถขอสินเชื่อได้ คนที่จะขอสินเชื่อได้นั้นอย่างน้อยต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถในเล่มทะเบียนมาแล้ว 6 เดือน หรือหากใครไม่ถึง 6 เดือน ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าลูกค้ามีการซื้อสดมาจริง หรือยืมญาติ พี่น้องมาซื้อรถคันดังกล่าวจริง ก็จะสามารถขอสินเชื่อแบบเช่าซื้อได้นั้นเอง

รถติดแก๊สขอสินเชื่อได้ไหม
    
อีกหนึ่งคำถามที่พบบ่อย เพราะทุกวันนี้มีคนหันมาใช้รถติกแก๊สกันมากขึ้น ทำให้มีคนสงสัยว่าหากนำรถไปติดแก๊ส จะขอสินเชื่อได้หรือไม่ หรือหากรถที่ซื้อมาเป็นรุ่นที่มีแก๊สติดมากับรถ จะขอสินเชื่อได้ไหม คำตอบคือได้นะครับ แต่ราคาการประเมินอาจลดลงนิดหน่อย ประมาณ 2 – 3 หมื่นบาท แล้วแต่สภาพของรถ

อยากขอสินเชื่อรถต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงาน ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

อยากขอสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
สำหรับบุคคลธรรมดา

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
5. แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
6. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
7. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
2. ภพ.20
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด    (มหาชน)
4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
5. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
7. รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม      โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยื่นเอกสาร รออนุมัติ รับเงินได้ง่าย ๆ
     ถ้าตกลงทำการรีไฟแนนซ์ได้แล้ว ก็ดำเนินการส่งเอกสารเข้ามาพิจารณาเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ Car4Cash ได้เลย จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้เตรียมตัว และถามคำถามเพื่อตรวจสอบรายได้เบื้องตันว่าต้องมีคนค้ำประกันหรือไม่ หากทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแล้ว ก็จะมีการนัดเก็บเอกสารตัวจริงและทำสัญญากับทางไฟแนนซ์เพื่อตรวจเครดิตบูโรต่อไป ถ้าผ่านไม่ติดอะไร ก็จะได้รับการอนุมัติแบบไม่มีปัญหา พอรู้ผลอนุมัติแล้ว ก็จะมีการสรุปยอดเงินที่จะได้รับ และเราก็จะได้รับเงินส่วนที่เหลือในวันนั้นเลย ไม่ต้องรอเล่มออกมาจากไฟแนนซ์เดิม

สนใจสมัครต้องทำอย่างไร?
     ถ้าพร้อมทุกอย่างแล้ว จะสมัครขอสินเชื่อก็ไม่ยากเลย เพราะ คาร์ ฟอร์ แคช มีหลายช่องทางที่พร้อมบริการลูกค้าดังนี้
1.  สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาธุรกิจยานยนต์ มี  36 สาขา  โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 7 สาขา และต่างจังหวัด 29 สาขา
   กรุงเทพ: สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ และอีก 7 สาขา ได้แก่ อาคารบางนาทาวเวอร์, บางแค, บางใหญ่, นนทบุรี, หลักสี่ รามอินทรา (ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา กม. 11), เยาวราช 
    ต่างจังหวัด: ได้แก่ 
        - ภาคเหนือ:
กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ลำปาง
        - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ขอนแก่น, นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, อุดรธานี, อุบลราชธานี
        - ภาคกลาง: ชลบุรี, นครปฐม, ปราจีนบุรี, ปราณบุรี, ระยอง, สระบุรี, อยุธยา
        - ภาคใต้: กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่
2. สาขาย่อย กรุงศรี ออโต้ เป็นสาขาขนาดย่อมตั้งอยู่ในพื้นที่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวม 6 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี, ปากช่อง-นครราชสีมา, มุกดาหาร, หนองคาย และยโสธร  
3. กรุงศรี ออโต้ เอ็กซ์เพรส สาขารูปแบบใหม่ตั้งอยู่ในโมเดิร์นเทรด โดยสาขาแรกเปิดให้บริการแล้วที่ บิ๊กซี บางนา เน้นการให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วตลอด 7 วันไม่เว้นเสาร์ – อาทิตย์   สามารถสมัครสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีมีเอกสารครบถ้วน (เฉพาะสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช และ สินเชื่อ แคช ทู คาร์)
4. สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กว่า  600 สาขา
5. ดีลเลอร์รถยนต์ กว่า 4,500 รายทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 2,500 ราย และ ต่างจังหวัด 2,000 ราย
6. ตัวแทนขายตรง (Direct Sales Agents) กว่า 1,400 ราย ซึ่งแบ่งเป็นตัวแทนบุคคลและตัวแทนประเภทองค์กรธุรกิจร้านค้า
7. การให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า ผ่าน กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ 0-2740-7400 โดยมีพนักงานคอลเซ็นเตอร์กว่า 200 คน มุ่งให้บริการสำหรับสินเชื่อเพื่อคนมีรถ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ” 
8. บริการดิลิเวอรี่ถึงบ้าน พร้อมให้บริการประเมินราคารถ ให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อและทำสัญญาถึงบ้านทั่วประเทศ
9. บริการออนไลน์ ผ่าน wwwcar4cash.com
10. ช่องทางใหม่ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ให้บริการของกรุงศรี ออโต้ โดยให้บริการ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ
11. ช่องทางใหม่ ที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ใน 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ให้บริการสินเชื่อเพื่อคนมีรถ”กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช”

โปรโมชั่นอื่นๆ
ชีวิตเราเลือกได้ อยากทำอะไรลุยเลย9ชีวิตเราเลือกได้ อยากทำอะไรลุยเลยชีวิตดี มีสไตล์ แค่คุณรู้เทคนิคง่ายๆ เท่านี้ก็มีร้านกาแฟเป็นของตัวเองได้แบบชิวๆ
อยากมีร้านกาแฟเอง ต้องเตรียมตัวอย่างไร15อยากมีร้านกาแฟเอง ต้องเตรียมตัวอย่างไรเทคนิคแต่งร้านแต่ละสไตล์ พร้อมเลือกทำเลอย่างไรให้โดนใจคนรักกาแฟ
“มี-หนี้-ยิ้ม-ได้” คาถาหยุดหนี้ แถมมีเงินเก็บ3“มี-หนี้-ยิ้ม-ได้” คาถาหยุดหนี้ แถมมีเงินเก็บหนี้สิน ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด เพราะทุกคนมีความจำเป็นที่ต่างกัน แต่สิ่งที่จำเป็นกว่านั้นคือ การวางแผนจัดการภาระหนี้สินให้มีระบบ
3 ลำดับขั้น ปั้นงบในใจ ให้เป็นงานแต่งงานในฝัน13 ลำดับขั้น ปั้นงบในใจ ให้เป็นงานแต่งงานในฝันรายจ่ายก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งในชีวิต ก็คือการจัดงานแต่งงานเพื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัว
ขอสินเชื่อไม่ยากอีกต่อไป แค่รู้เทคนิคง่าย ๆ19ขอสินเชื่อไม่ยากอีกต่อไป แค่รู้เทคนิคง่าย ๆขอสินเชื่อไม่ยากอีกต่อไป แค่รู้เทคนิคง่ายๆ